Stableford

Stableford je druh soutěže na rány, ve které se na každé jamce hraje proti pevně stanovenému počtu ran, tzv. osobnímu paru jamky. Osobní par jamky je stanoven na základě hracího hendikepu a hcp pořadí dané jamky (hcp pořadí naleznete např. na skóre kartě). Konkrétně se k paru každé jamky přičte celočíselný podíl hracího hendikepu a počtu jamek (např. 26 / 18 = 1 a zbytek 8), zbytek po tomto dělení se přiřadí postupně jamkám podle hcp pořadí, přičemž k jamce s hcp pořadím 1 se přistupuje jako k té nejtěžší, a proto při rozdělování přijde první na řadu.

Stablefordové body se přidělují podle výsledku a osobního paru tímto způsobem:

Jamka zahrána za stablefordové body
více než jednu ránu nad osobní par nebo žádný výsledek 0
jednu ránu nad osobní par 1
osobní par 2
jednu ránu pod osobní par 3
dvě rány pod osobní par 4
tři rány pod osobní par 5
čtyři rány pod osobní par 6

Vítězí hráč, který získá nejvyšší počet bodů.

     © 2011-2021 ABZ.cz