Přesný hendikep

Přesný hendikep EGA vyjadřuje golfovou dovednost hráče, vztaženou na hřiště s koeficientem SR 113, a je vyjádřen číslem zaokrouhleným na jedno desetinné místo. Přesný hendikep EGA je užíván pro výpočet hracího hendikepu. Hráč s přesným hendikepem 0,0 je označován jako "scratch" hráč a přesné hendikepy menší než 0,0 jsou označovány jako plus hendikepy.

Přesný hendikep je iteračně upravován na základě kvalifikačních výsledků.

     © 2011-2021 ABZ.cz