Klubový hendikep

Klubový hendikep je přesný hendikep přesahující oficiální limit pro přesný hendikep EGA. Klubový hendikep se vyjadřuje v celých číslech a nabývá hodnot 37 až 54.

Hendikepová komise klubu přidělí hráči klubový hendikep 54 na základě protokolu o složení zkoušky golfové způsobilosti. Hendikepová komise klubu může hráči též upravit klubový hendikep tak, aby odpovídal schopnostem a hrací síle hráče.

Klubový hendikep se snižuje o hodnotu v celých číslech. Jestliže hráč odevzdá výsledek 37 stablefordových bodů nebo více, jeho klubový hendikep se sníží o rozdíl, o který počet jeho získaných stablefordových bodů překročil hodnotu 36, avšak jen do hodnoty klubového hendikepu 37. Klubový hendikep ze nezvyšuje.

     © 2011-2021 ABZ.cz