Slovníček golfových pojmů

Course rating

Course rating je parametr hřiště, stanovený při jeho normování, který určuje složitost hřiště z jednotlivých odpališť pro hráče s hendikepem 0.

Hrací hendikep

Hrací hendikep je počet hendikepových ran, který hráč obdrží při hře z určité sady odpališť hraného hřiště.

Hráčův hrací hendikep je stanoven dosazením přesného hendikepu do vzorce pro hrací hendikep EGA:
Hrací hendikep = Přesný hendikep x (Slope Rating / 113) + (Course Rating – Par)
Hrací hendikep je vyjádřen celým číslem (0,5 se zaokrouhluje nahoru, "plus" 0,5 se zaokrouhlí nahoru na skreč a "plus" 1,5 na "plus" 1). Snadno si můžete spočítat hrací hendikep pomocí hendikepové kalkulačky.

Hráčův hrací hendikep může být rovněž stanoven dosazením přesného hendikepu do tabulky hracích hendikepů daného hřiště (viz tabulky hracích hendikepů).

Hendikepové rány jsou přiřazeny na jamkách podle tabulky přidělování hendikepových ran, která je uvedena na skóre kartě.

Hrací hendikep, získaný přepočtem z přesného hendikepu EGA, může být vyšší než nejvyšší možný přesný hendikep EGA.

Podle hendikepového systému EGA zahraje hráč přesně na svůj hendikep, pokud dosáhne výsledku 36 stablefordových bodů.

Kvalifikační kolo

Kvalifikační kolo je každé kolo hrané v rámci soutěže, ve které platí hendikepové podmínky a která je pořádána ČGF nebo členským klubem ČGF, nebo každé kolo hrané s úmyslem získat nesoutěžní výsledek. Při splnění předepsaných podmínek může jako kvalifikační kolo figurovat i kolo hrané na 9 jamek.

Kvalifikační výsledek

Kvalifikační výsledek je každý výsledek včetně "bez výsledku" (neodevzdaný výsledek), kterého je dosaženo v kvalifikačním kole.

Klubový hendikep

Klubový hendikep je přesný hendikep přesahující oficiální limit pro přesný hendikep EGA. Klubový hendikep se vyjadřuje v celých číslech a nabývá hodnot 37 až 54.

Hendikepová komise klubu přidělí hráči klubový hendikep 54 na základě protokolu o složení zkoušky golfové způsobilosti. Hendikepová komise klubu může hráči též upravit klubový hendikep tak, aby odpovídal schopnostem a hrací síle hráče.

Klubový hendikep se snižuje o hodnotu v celých číslech. Jestliže hráč odevzdá výsledek 37 stablefordových bodů nebo více, jeho klubový hendikep se sníží o rozdíl, o který počet jeho získaných stablefordových bodů překročil hodnotu 36, avšak jen do hodnoty klubového hendikepu 37. Klubový hendikep ze nezvyšuje.

Ochranná zóna

Ochranná zóna je rozmezí výsledků ve stablefordu, ve kterém hráčův přesný hendikep EGA zůstává beze změny. Výsledek ve stablefordu je uvnitř hráčovy ochranné zóny, pokud leží uvnitř následujících hranic pro danou hendikepovou kategorii:

HCP kategorie Přesný hendikep EGA ochranná zóna pro výsledky na 18 jamek Ochranná zóna pro výsledky na 9 jamek
(pro účely úpravy hendikepu se k hráčovu výsledku na 9 jamek připočte 18 stablefordových bodů)
1 do 4,4 35 – 36
2 4,5 – 11,4 34 – 36
3 11,5 – 18,4 33 – 36 35 – 36
4 18,5 – 26,4 32 – 36 34 – 36
5 26,5 – 36,0 31 – 36 33 – 36
6
(klubový hcp)
37 – 54
(klubový hcp)
0 – 36

Přesný hendikep EGA

Přesný hendikep EGA vyjadřuje golfovou dovednost hráče, vztaženou na hřiště s koeficientem SR 113, a je vyjádřen číslem zaokrouhleným na jedno desetinné místo. Přesný hendikep EGA je užíván pro výpočet hracího hendikepu. Hráč s přesným hendikepem 0,0 je označován jako "scratch" hráč a přesné hendikepy menší než 0,0 jsou označovány jako plus hendikepy.

Přesný hendikep je iteračně upravován na základě kvalifikačních výsledků.

Rozdílový hendikep

Rozdílový hendikep se používá při výpočtu hracího hendikepu hráče s klubovým hendikepem. Vypočítá se jako hráčův klubový hendikep mínus 36.

Slope rating

Slope rating je celočíselný parametr hřiště, stanovený při jeho normování, který určuje složitost hřiště z jednotlivých odpališť pro hráče se středně vysokým hendikepem. SR může nabývat hodnot od 55 do 155, přičemž je stanoveno, že průměrně obtížné hřiště ma slope rating rovný 113.

Stableford

Stableford je druh soutěže na rány, ve které se na každé jamce hraje proti pevně stanovenému počtu ran, tzv. osobnímu paru jamky. Osobní par jamky je stanoven na základě hracího hendikepu a hcp pořadí dané jamky (hcp pořadí naleznete např. na skóre kartě). Konkrétně se k paru každé jamky přičte celočíselný podíl hracího hendikepu a počtu jamek (např. 26 / 18 = 1 a zbytek 8), zbytek po tomto dělení se přiřadí postupně jamkám podle hcp pořadí, přičemž k jamce s hcp pořadím 1 se přistupuje jako k té nejtěžší, a proto při rozdělování přijde první na řadu.

Stablefordové body se přidělují podle výsledku a osobního paru tímto způsobem:

Jamka zahrána za stablefordové body
více než jednu ránu nad osobní par nebo žádný výsledek 0
jednu ránu nad osobní par 1
osobní par 2
jednu ránu pod osobní par 3
dvě rány pod osobní par 4
tři rány pod osobní par 5
čtyři rány pod osobní par 6

Vítězí hráč, který získá nejvyšší počet bodů.

     © 2011-2023 ABZ.cz