Golfový hendikep

Co je hendikep?

Golfový hendikep je číselné vyjádření kvality golfistovy hry. Čím nižší číslo, tím lépe golfista obvykle hraje. Hendikep 36 a nižší je přesný hendikep EGA, hendikep 37 a vyšší je označován jako klubový hendikep. Golfový hendikep je také uváděn pod názvy: handicap, HCP nebo hcp.

K čemu je HCP dobrý?

HCP umožňuje soupeření výkonnostně rozdílných hráčů, protože při započítání hendikepu - například v turnaji hraném systémem stableford - mají všichni přibližně stejnou pravděpodobnost na vítězství. Z prvního místa se pak raduje hráč, který v turnaji nejvíce překonal sám sebe.

Komu se hendikep uděluje a jaké jsou podminky pro udržení aktivního hedikepu?

Hendikep mají amatérští hráči, registrovaní v některém z golfových klubů nebo u CMR (Centrální mimoklubové registrace). Při první registraci je obvyklé, že na základě protokolu o složení zkoušky golfové způsobilosti je hráči přidělen maximální klubový hendikep, tedy 54, který si může odevzdáváním kvalifikačních výsledků (hra na turnajích nebo nesoutěžní výsledek) postupně vylepšovat. Když se hráč dostane pod HCP 37, získává přesný hendikep EGA.

Během kalendářního roku je nutno odevzdat alespoň čtyři kvalifikační výsledky započítávané k hendikepu hráče. V opačném případě se stává hráčův hendikep neaktivním, a to z důvodu možnosti velké odchylky hráčova přesného hendikepu oproti jeho skutečným herním schopnostem. Hráči s neaktivním hendikepem se mohou nadále účastnit turnajů, nicméně obvykle jsou hodnoceni mimo pořadí. Po odevzdání 3 výsledků za kalendářní rok je hráčův HCP automaticky opět aktivován.

Jak ovlivní výsledek kola přesný hendikep?

Po každém kole, hraném s úpravou HCP, zadá golfový klub, zaštiťující turnaj či nesoutěžní výsledek, skóre kartu do centrální databáze ČGF. Tím může odevzdaný výsledek v podstatě okamžitě ovlivnit aktuální hráčův přesný hendikep. Zda či o kolik zahraný výsledek ovlivní hendikep lze určit podle následující tabulky, ve které lze vidět, že nezáleží pouze na zahraných stablefordových bodech, ale rovněž na hendikepové kategorii. Každá hendikepová kategorie má jinou ochrannou zónu a snižování nebo zvyšování hendikepu se odehrává v různě velkých krocích.

HCP kategorie Přesný hendikep EGA ochranná zóna pro výsledky na 18 jamek Ochranná zóna pro výsledky na 9 jamek
(pro účely úpravy hendikepu se k hráčovu výsledku na 9 jamek připočte 18 stablefordových bodů)
Za každý bod nad 36 stablefordových bodů odečíst: Stablefordové body pod ochrannou zónou: přičíst pouze
1 do 4,4 35 – 36 0,1 0,1
2 4,5 – 11,4 34 – 36 0,2 0,1
3 11,5 – 18,4 33 – 36 35 – 36 0,3 0,1
4 18,5 – 26,4 32 – 36 34 – 36 0,4 0,1
5 26,5 – 36,0 31 – 36 33 – 36 0,5 0,2
6
(klubový hcp)
37 – 54
(klubový hcp)
0 – 36 plný počet bodů nezvyšuje se

Jak se vypočítá hrací hendikep?

Hrací hendikep závisí na obtížnosti hřiště, definované parem hřiště a koeficienty CR (course rating) a SR (slope rating), a aktuálním přesném hendikepu hráče. Vzorec pro výpočet hracího hendikepu je: hrací hendikep = SR / 113 * přesný hendikep + CR - par hřiště. Pokud má hráč klubový hendikep, tedy hendikep v rozmezí rozmezí 37 - 54, pak se do vzorce za přesný hendikep dosadí maximální EGA hendikep 36 a k výsledku se přičte rozdílový hendikep (hráčův klubový hendikep - 36).

Rozdíly hendikepových systémů EGA, USGA, CONGA

V současné době se ve světě používají 3 hlavní hendikepové systémy:

  • EGA (European Golf Association), používaný na evropském kontinentu
  • CONGU (Council of National Golf Unions), používaný zejména ve Velké Británii a Irsku
  • USGA (United States Golf Association), používaný v USA a ve velké většině ostatních zemí

Hendikepový systém EGA vznikl na základě CONGU systému, ale liší se v podstatné věci: EGA narozdíl od CONGU používá parametr slope rating. Tento parametr indikuje obtížnost hřiště pro tzv. bogey hráče (tzn. hráče s hendikepem okolo 20) a ve spojení s koeficientem CR umožňuje výpočet hracího hendikepu, který je daleko blíže skutečným výkonům hráčů všech výkonnostních kategorií. V obou systémech jsou hendikepy iteračně upravovány na základě turnajových výsledků, hraných na rány nebo systémem stableford, popřípadě na základě doplňkových nesoutěžních výsledků. USGA stejně jako EGA pracuje s koeficientem SR, nicméně v dalších vlastnostech se liší. Systém akceptuje pro hendikepové účely prakticky libovolnou formu hry, hráč dokonce nemusí mít ani zapisovatele a v případě nedokončení jamky uvede své obvyklé skóre na dané jamce. USGA hendikep se počítá (zhruba) jako průměr lepší poloviny posledních 20 výsledků.

Jak lze porovnat hendikepy produkované těmito systémy? Analýzy ukazují, že přes rozdílné principy jsou hendikepy produkované těmito systémy porovnatelné. Nelze říci, že by některý ze systémů obecně produkoval vyšší či nižší hendikepy. (Samozřejmě při hře převážně na hřištích s vysokým slope rating by CONGU hendikep byl vyšší.) V případě přechodu mezi systémy (zejména pro přechod USGA:EGA) je tak doporučován převod 1:1.

     © 2011-2023 ABZ.cz